Välkommen!

Välkommen!

En plats för energi och finurliga initiativ…

Kronoby folkhögskola är över 120 år gammal, men idag gäller fullt hus, moderna utbildningar och kulturell mångfald. Nordiska konstskolan i Karleby förbereder med sitt unika gästlärarsystem effektivt unga studerande för högre konstutbildning. Kronoby medborgarinstitut erbjuder öppna kurser med de mest varierande innehåll för alla åldersgrupper. Gymnasier deltar aktivt i samarbetsutbildning, projekt och resor med Kvarnen och den fria bildningen. Projekt innebär aktivt deltagande i olika utvecklingsprocesser lokalt, nationellt och internationellt.

Kvarnen är en samkommun. Den består av Kronoby, Karleby, Jakobstad, Pedersöre och Larsmo. Verksamheten finansieras med statsandelar, kommunandelar, deltagaravgifter och andra intäkter.

Samkommunen Kvarnen verkar inom sektorn Fri bildning.